30 Kasım 2010 Salı

modül 5te öğrendiklerim

 • Bu modül öğrenci merkezli değerlendirmenin nasıl gerçekleştirilebileceği konusunda yardımcı oldu mu? Nasıl?
 • Öğrencilerin öğrenip öğrenmediklerini nasıl değerlendirebilirim?
 • Öğrencileri, değerlendirme sürecinde nasıl aktif hale getirebilirim?
 • Evet   yardımcı oldu . pek çok değerlendirme ölçeği  görme  fırsatı buldum.
 • Bence değerlendirmede öğrenme gibi bir süreçtir.Bu süreç içinde etkinliklere katılımları , davranışları   kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında  beni yönlendirir.
 • Değerlendirme sürecinde kullanılan  formlar ilgi çekici  olursa öğrenciler daha  katılımcı olurlar.

22 Kasım 2010 Pazartesi

Modül 4 te Öğrendiklerim

 • Teknoloji, öğrenmeyi desteklemek ve değerlendirmek için en etkili nasıl kullanılabilir?
 • Öğrenme örneğini hazırlamak, ünitedeki beklentilerimi daha açık hale getirmeme ve öğretim sürecini tasarımlamama nasıl yardımcı olabilir?
 • Öğrencilerin, projelerini hazırlarken öğrenme amaçlarına ulaşacaklarından nasıl emin olabilirim?
 • Teknoloji  öğrenciye birçok farklı açıdan hitapettiği için öğrenmeyi desteklemede ve değerlendirmede çok etkili olabilir ancak  yerinde ve zamanında  kullanılmalıdır.
 • Öğrenme örneği hazırlarken  konuya  öğrenci gözüyle ve bakmak  ve düşünmek  beklentilerimi daha açık hale getirdi. Öğretim sürecini tasarlarkende  bu beklentiler doğrultusunda  süreçlere ilişkin düşüncelerim  netleşti.
 • Projelerini hazırladıkları süreç içerisinde zaman zaman çalışmalarını  gözlemleyerek ve inceleyerek öğrenme amaçlarına ulaşıp ulaşmadıklarını  kontrol edebilirim.

9 Kasım 2010 Salı

modül 2,modül 3

 • Bu modül, öğrencilerinizin kalıcı öğrenmesi üzerinde İnternetin etkilerini düşünmenize yardımcı oldu mu? Nasıl?
 • Öğrenme ve öğretme süreçlerini desteklemek için İnterneti nasıl kullanabilirim?
 • İnternetin uygun biçimde kullanımını nasıl sağlayabilirim?
  • Bu modül, kazanımları, Öğretim Programı Tasarım Sorularını ya da ara (geliştirme amaçlı) değerlendirmeyi öğretim sürecinde kullanma konusunda düşünmenize yardımcı oldu mu? Nasıl?
  • Öğretim Programı Tasarım Soruları daha kalıcı öğrenmeyi desteklemede bana nasıl yardımcı olabilir?
  • Öğrenci merkezli değerlendirmeyi nasıl planlarım?
  • Evet yardımcı oldu. Kazanımlar ve dersin işenişi konusunda daha geniş düşünmemi sağladı.
  • Tasarım sotuları ne kadar ilgi çekici olursa derse katılım da daha çok olacaktır . Bu doğrultuda  öğrenme daha kalıcı olacaktır.
  • Öğrenci merkezli değerlendirme için  sınıftaki tüm öğrencilerin seviyesini  gözönünde bulundurmak gerektiğini düşünüyorum.
  • İnternet öğrencilere  fazlasıyla etkinlik ve kaynak sunuyor ,bu anlamda kalıcı öğrenmeyede katkısı var.
  • Süreçlere ilişkin  internetten   ne kadar  farklı etkinlik ve kaynak sunulursa öğrenme daha kalıcı olacaktır.
  • Sınıfımda  öğrencilerimin çok azı internetten  yararlanabiliyor. İnternetin uygun kullanımı konusunda  velilerininde desteğinin alınması gerektiğini düşünüyorum.
Öğretmenin
Adı, Soyadı
ESRA SULTAN HAYKIR
Okulunun Adı
ÖĞRETMENLER İ. Ö. O.
Okulunun Bulunduğu Mahalle
İSTASYON MAHALLESİ
Okulun Bulunduğu İl
ANKARA
Ünit Bilgisi
Ünite Başlığı
SU DÖNGÜSÜÜniteniz için açıklayıcı ya da yaratıcı bir ad
Ünite Özeti
Öğrenciler bu konuda erime , kaynama ve donmayı  doğada hiçbirşeyin  yok olmadığını sadece şekil değiştirdiğini  kavrarlar. Suda  meydana gelen değişimleri etkinliklerle  fark ederler.İşlenen dersin içeriğini anlatan kısa ve öz bir ünite içeriği, öğrenilen ana konuların tanımı, ve etkinliklerin öğrencilerin Konu, Ünite ve Temel soruları cevaplamasına nasıl yardım edeceğinin kısa bir açıklaması.
Dersin Adı
HAYAT BİLGİSİKurs kapsamında tasarımlayacağınız ünitenin ait olduğu dersin adı
Sınıf Düzeyi  
2. VE 3.Ünite için hedeflenen sınıf seviyesi  SINIFLAR
İşlenmesi için Gerekli Ortalama Süre
40+40+40+40 4 Ders saatiÖrneğin: 8 elli dakikalık ders, 6 hafta, 3 ay vb.
Ünitenin Temelleri
Hedeflenen İçerik (Konu Başlıkları)
1-Erime Ünitenin içereceği konu başlıklarını maddeler halinde burada sıralayın.
2-Donma 
3-Buharlaşma

 Öğrenme Amaçları/Çıktıları (Kazanımları)
Doğadaki su döngüsünün nasıl gerçekleştiği hakkında sorular sorarak çıkarımlarda bulunur.Ünite sonunda değerlendirilecek ve öğrencilerinizin kazanmasını beklediğiniz bilgi, beceri ve tutumların listesi (öğretim porgramındaki beklentiler).
Öğretim Programı Tasarım Soruları

Temel Soru
SU NEREYE SAKLANMIŞ ?Birkaç ünite ya da dersi birleştirebilecek kadar geniş, merak uyandıran, kapsamlı bir soru

Ünite Soruları
1-Erime nedir.Nasıl olur?
2-Kaynama nedir?
3-Buharlaşma nasıl oluşur?
4-Doğada su döngüsü nasıl olur?Üniteniz için rehber sorular

İçerik Soruları
1-Yaptığınız kardan adamın kaybolmasını hangi olayla açıklayabilirsiniz?
2-Yağan yağmur ve kar suları nereye gider?
3-Deniz göl ve akarsulardaki sular gökyüzüne nasıl çıkar?
4-Islak çamaşırların kurumasını hangi olayla açıklarsınız?İçerik alanı ya da açıklayıcı sorular


 • Öğretim Programı Tasarım Soruları daha kalıcı öğrenmeyi desteklemede bana nasıl yardımcı olabilir?
 • Öğrenci merkezli değerlendirmeyi nasıl planlarım?
 • Tasarım soruları öğrencinin çok yönlü düşünmesini ve hayal gücünü tetikleyici  nitelikte olursa   öğrencilerin derse katılımında daha  fazla artış olacağını  düşünüyorum. Öğrencinin  derse katılımıyla kalıcı öğrenmenin doğru orantılı olacağını düşünüyorum.
 • Öğrenci merkezli değerlendirme yapabilmek için her öğrencinin  seviyesinin yada kapasitesinin ilgi ve yeteneklerinin  öğretmen tarafından çok iyi bilinmesi  gerektiğini düşünüyorum . öğrenciyi değerlendirirken  bunların dikkate alınması gerektiği fikrindeyim. 

4 Kasım 2010 Perşembe

MODÜL 1

 • Bu modül, öğretmenliğin yanı sıra bir öğretim tasarımcısı rolünü üstlenmeniz gerektiğini düşünmenizi sağladı mı? Nasıl?

 • Projeler, öğrencilerimin öğrenme amaçlarına [öğretim programındaki kazanımlara] ulaşmaları ve 21. Yüzyıl Becerilerine sahip olmaları için nasıl yardımcı olabilir?

 • Öğrencilerin daha kalıcı öğrenmesi için proje yaklaşımını nasıl kullanabilirim?

 • *Evet  böyle bir rol  üstlenmem gerrektiğini  düşünüyorum.
  * Öğrencilerin farklı bakış açılarıyla düşünmelerine olanak sağlayacağını ,yaratıcı düşünebilmeleri için fırsatlar sunacağını düşünüyorum.
  *Günlük hayatla örtüşen proje konuları seçilirse  öğrenmenin  daha kalıcı olacağını düşünüyorum.